Zorgcontracten nog niet gericht op de Juiste Zorg Op de Juiste Plek

9 februari 2021

Naar een artikel van Skipr.

Driekwart van de contracten rept met geen woord over de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP), terwijl dit een pijler van het zorgbeleid is. Dat blijkt uit onderzoek van de NZa die meer dan 600 contracten uit 2019 bekeek.

In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg hebben betrokken partijen getekend voor het organiseren van de JZOJP om zo de zorgkosten te beperken. Met name het verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis door substitutie naar de eerstelijnszorg is hier een voorbeeld van.

De contracten die bekeken zijn, zijn vooral gericht op financiële afspraken en betreffen vaak eenjarige contracten met omzetplafonds. Echter zou de transformatie die de zorg door moet maken gesteund moeten worden door langdurige commitment van beide partijen. Vooral in zorgtakken waar al veel in de eerstelijn, thuis of op afstand zorg wordt geleverd worden er wel afspraken gemaakt in de contracten.

De NZa maakt zich dan ook zorgen over het trage tempo waarmee de transformatie van de zorg van de grond komt. Minister Van Ark (Medische Zorg) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er in 2021 opnieuw veel aan gedaan zal worden om verplaatsing van zorg uit de ziekenhuize te stimuleren.

Terug