Zorgmanifest opgesteld

5 maart 2019

Zorgbestuurders uit verschillende sectoren waarschuwen voor een nijpende situatie in de zorg. Als het zo doorgaat wordt de zorg onbetaalbaar en komt er een enorm te kort aan personeel, stellen zij. Om dit te voorkomen moet het huidige zorgstelsel op de schop. Hiervoor hebben zij een zorgmanifest opgesteld dat ondersteund wordt door brancheorganisatie NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen).

In het zorgmanifest worden tien actiepunten benoemd om de financiering en regelgeving dusdanig aan te passen dat een 'zorginfarct' wordt voorkomen. Eén van de proposities is dat er meer aandacht en geld voor de gezondheid moet komen. Er zitten nu perverse prikkels in het systeem waarbij ziekte in plaats van gezondheid wordt gefinancierd. Verder wordt in het manifest gesteld dat het medische ondernemerschap gefaciliteerd en gestimuleerd moet worden. Het zorgmanifest doet vooral een beroep op de overheid om actie te ondernemen.

Meer informatie en de volledige actielijst is te lezen op Zorgvisie.nl. Vanuit Dinz houden we de ontwikkelingen omtrent dit onderwerp nauwlettend in de gaten.

Terug