Hier vindt u een overzicht van eerder geplaatste nieuwsberichten op onze website. Er is ook een nieuwsbrieven archief.

Overheid gaat investeren in crisis- en toekomstbestendige zorg

77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis

Jeugdzorg krijgt vergoeding voor meerkosten corona

Elektronische inzage cliëntdossier

Maximum uurtarieven PGB-Wlz per 1 juli 2020

Vanaf 25 mei weer bezoek voor verpleeghuizen

Gemeenten betalen zorgaanbieders door om personeel te behouden

Ondersteuning voor zorgverleners in de Zvw die inkomsten mislopen door corona

Berichtenverkeer WMO en JW tijdens de coronacrisis

--- 2019 ---

Kom ook naar de Dinz klantendag!

Minder lange controletermijn voor wijkverpleging vanuit zorgverzekeraars

RVS: wet BIG zorgt voor 'wildgroei' aan beroepen in de zorg

Streep door wetsvoorstel BIG-II

Halvering verplichte kwaliteitsindicatoren VVT

Nieuws omtrent digitalisering in het zorglandschap

Kanteling richting uitkomstgerichte zorg: minister neemt concrete maatregelen

Sociaal Cultureel Planbureau resenteert rapport particuliere woonzorg

Zorgleefplan goedgekeurd door Kiwa!

Dinz Web: uw complete zorgadministratie!

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2019

Beveiligd inloggen (twee factor authenticatie) met een app

Technologie slim inzetten cruciaal in ouderenzorg

Dinz en ZiliZ samen sterker!

Aangedragen wijzigingen Zorgverzekeringswet

Kunstwerk Groene Vink 2019 ontvangen

Financiering wijkverpleging moet op de schop

Nieuw keurmerk ZZP'ers

Zorgverlener moet BIG-nummer bekend gaan maken

Zorgmanifest opgesteld

Dinz in bezit Groene Vink 2019!

Ontregelen in de zorg

Bruins maakt digitalisering in de zorg wettelijke plicht


--- 2018 ---

Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2019

Oproep vanuit Zorgkantoren contractering WLZ 2018

Materiële controle wijkverpleging 2018

Zorgverzekeraars starten controleren op samenloop ZVW en WLZ vanaf 1 april 2018

(Free)E-learning financiering ouderenzorg Van Kleef Instituut

Twee factor authenticatie instellen