Nieuwsbrief februari

Dinz nieuwsbrief februari


Hoewel het nog winter is, hangt het voorjaar al goed in de lucht. Met een frisse blik kijken wij dan ook naar het zorgnieuws en de ontwikkelingen in het zorglandschap. In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Groene Vink voor Dinz Web behaald

  • Draaiboek berichtenverkeer WMO/JW 2.3

  • Voorlopige resultaten klanttevredenheidsonderzoek

  • Samenwerken in Dinz Web

  • Verzekeraars verhogen tarieven wijkverpleging

  • Toegang tot WLZ ook voor mensen met een psychische stoornis

  • Minister Bruins wil meer regie op gepast gebruik zorg

  • Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken

Groene Vinken voor Dinz Web behaald!

 

Begin februari heeft Dinz Web alle scenario's voor het behalen van de Groene Vink met succes doorlopen. Zowel voor de WMO als de JW 2.3 is nu de Groene Vink behaald. Dit houdt in dat Dinz Web nu al voldoet aan de iStandaarden voor 2020. Wij schreven hier ook over op onze website.

Draaiboek berichtenverkeer WMO/JW 2.3

 
Nr. Omschrijving Berichten Wanneer Tijd Actiehouder
 1 Alle beschikbare declaratie- en facturatieberichten zijn verzonden (WMO/JW303).
Vanaf dit moment worden er geen 303-berichten meer verstuurd door aanbieders.
WMO/JW303 Zondag 17 maart 2019
 
23.00 uur Zorgaanbieders
 2 Alle beschikbare rechtmatigheidsberichten (heen) zijn verzonden door aanbieders.
Vanaf dit moment kunnen er geen berichten meer heen worden verstuurd door partijen.
WMO/JW305
WMO/JW307
WMO/JW315
Dinsdag 26 maart 2019
 
17.00 uur Zorgaanbieders
 3 Alle beschikbare rechtmatigheidsberichten (heen) zijn verzonden door gemeenten (WMO/JW301).
Vanaf dit moment kunnen er geen berichten meer heen worden verstuurd door partijen.
WMO/JW301 Dinsdag 26 maart 2019
 
17.00 uur Gemeenten
 
 4 Alle retourberichten op de ontvangen rechtmatigheidsberichten zijn aangemaakt en verzonden door aanbieder (WMO/JW302).
Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.
WMO/JW302 Donderdag 28 maart 2019
 
13.00 uur Zorgaanbieders
 5 Alle retourberichten op de ontvangen berichten zijn aangemaakt en verzonden door gemeenten (WMO/JW316, WMO/JW304).
Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.
WMO/JW304
WMO/JW306
WMO/JW308
WMO/JW316
Donderdag 28 maart 2019
 
13.00 uur Gemeenten
 
 6 iWmo/iJw versie 2.3 live   Maandag 1 april 2019 13.00 uur Gemeenten
Zorgaanbieders
 

Voorlopige resultaten klanttevredenheidsonderzoek

 

Wij hebben al een aantal reacties op ons klanttevredenheidsonderzoek mogen ontvangen. We willen de mensen die reeds hebben meegedaan hartelijk bedanken! Hieronder wordt een kleine samenvatting van de voorlopige resultaten gegeven. Heeft u nog niet meegedaan? U kunt de gehele maand maart nog meedoen met het klanttevredenheidsonderzoek, daarna sluiten wij de enquête. Deelname wordt zeer gewaardeerd!

 

Performance Dinz Web: 7,1

Training over Dinz Web: 7,3

Telefonische support: 7,7

Mailboxen van support/helpdesk: 7,7

Online Help: 6,6

Infolijn en info@dinz.nl: 7,4

Nieuwsbrief: 7,2

 

Na afloop van de enquête presenteren we een uitgebreidere versie van de resultaten en gaan we in op de belangrijkste conclusies.

DOE MEE MET DE ENQUÊTE

Samenwerken in Dinz Web

 

We hebben het al vaker aangegeven, maar merken dat toch niet iedereen op de hoogte is van de uitgebreide mogelijkheden om samen te werken in Dinz Web. Omdat wij zelf een lichtend voorbeeld zijn van alle manieren van samenwerking hebben we dit ook toegepast in onze software. Hieronder een opsomming van de verscheidene vormen die wij reeds aanbieden. Door op de link te klikken komt u op onze website terecht waar meer informatie over de constructie wordt geboden.

Verzekeraars verhogen tarieven wijkverpleging

 

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ hebben bekend gemaakt de tarieven voor de wijkverpleging te verhogen. Aanleiding hiervoor is de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Deze bedraagt 4,08%. Echter, omdat het basistarief meer omvat dan personeelskosten alleen kunnen verzekeraars hiervan afwijken. De verhoging van het tarief wijkverpleging bedraagt voor Zilveren Kruis gemiddeld 3,9% en voor CZ 3,84%.

LEES MEER

Toegang tot Wet Langdurige Zorg ook voor mensen met een psychische stoornis

 

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben en nu zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning of de Zorgverzekeringswet. 

 

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Minister Bruins wil meer regie op gepast gebruik zorg

 

Welke zorg helpt de patiënt echt en welke zorg voegt eigenlijk niks toe? Hoe onderzoeken we dat het beste? En hoe brengen we de uitkomsten van dat onderzoek in de praktijk? Dat zijn de vragen die prof. dr. Sjoerd Repping samen met medisch specialisten, patiënten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid moet gaan beantwoorden.

 

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken

 

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom stelt het kabinet dit voorjaar een stimuleringsregeling hiervoor open. 

 

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid

Terug