Nanda Nic Noc (NNN)

Deze module is gericht op het indiceren middels de methode Nanda Nic Noc. Dit is een evidence based classificatiesysteem voor diagnose en interventies en uitkomsten. In deze module is een intelligentie ingebouwd die u efficiënter en doelmatiger door het classificatieproces heen leidt door gerelateerde velden meteen zichtbaar te maken. De module is geïntegreerd met het Zorgleefplan. Er kan direct gerapporteerd worden op anamneses die uit de indicatie komen. Voor het stellen van de indicatie moet u aantoonbaar gecertificeerd zijn door een geaccrediteerde partij.

Functionaliteiten:

  • Anamnese & Diagnose;
  • Meetmomenten.