Omaha

Met de module Omaha wordt het classificatiesysteem Omaha ondersteund. Met de Omaha module kun je indicaties stellen. Het Omaha classificatiesysteem biedt een eenheid van taal voor het maken van transparante zorgplannen. Het is het meest gebruikte classificatiesysteem voor de wijkverpleging en heeft in 2014 uitgesproken steun gekregen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met het systeem brengt de zorgverlener de aandachtsgebieden of problemen van de cliënt in kaart, verdeeld over vier domeinen: het fysiologische domein, het gezondheid gerelateerde domein, het omgevingsdomein en het psychosociale domein. Cliënten krijgen scores op die vier domeinen op basis van status, kennis en gedrag. Dit levert aanknopingspunten op voor de begeleiding waardoor het zorgplan kan worden opgesteld

Functionaliteiten:

  • Omaha gebied;
  • Domeinen;
  • Gebieden;
  • Actie soorten;
  • Actie vlakken;
  • Omaha anamneses.