Samenwerken hoofd- onderaannemer constructieDe voordelen van in Dinz Web samenwerken als hoofd- en onderaannemer:
• Elke partij heeft een eigen administratie, waardoor aparte registratie en onafhankelijkheid geborgd blijft;
• Tarieven kunnen per cliënt kunnen worden ingericht;
• De samenwerkingsfactuur wordt automatisch als verkoopfactuur in de administratie van de onderaannemer gezet, en als inkoopfactuur in de administratie van de hoofdaannemer;
• De zzp’er accepteert zelf de aangeboden cliënten, waardoor zelfstandigheid gewaarborgd blijft.


Wanneer een zorgaanbieder (nog) geen contract heeft met de financieringspartij kan de zorgaanbieder ervoor kiezen om als onderaannemer aan de slag te gaan bij een zorgaanbieder die wel over een contract beschikt. Ook kan een zorgaanbieder die bijvoorbeeld moeite heeft met het organiseren van de 24 uurs-zorg rond de cliënt ervoor kiezen om samen te werken met zzp’ers, die over het algemeen flexibeler zijn dan de eigen werknemers.
In beide gevallen is er sprake van een hoofd-/onderaannemer-constructie. Dit houdt in dat de onderaannemer (de zorgaanbieder zonder contract of de ingezette zzp’er) de zorg levert aan de cliënt, en een factuur stuurt aan de hoofdaannemer (zorgaanbieder met contract).
De hoofdaannemer declareert de zorg vervolgens bij de financieringspartij (zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente).

In Dinz Web wordt ook dit proces geautomatiseerd ondersteund:
1. De hoofdaannemer wijst een of meerdere onderaannemer(s) toe aan de cliënt.
2. De onderaannemer kan dan in het ECD van de cliënt en maakt eigen rapportages en activiteiten aan.
3. Deze activiteiten worden met één druk op de knop gefactureerd naar de hoofdaannemer tegen een (per cliënt) afgesproken tarief.
De hoofdaannemer maakt eenvoudig een declaratie aan en verzendt deze naar de financieringspartij.