Samenwerken zorgaanbieders onderlingVoordelen van in Dinz Web samenwerken:
• Elke zorgaanbieder heeft een eigen administratie, waardoor aparte registratie en onafhankelijkheid geborgd blijft;
• De zorgaanbieder dient een eigen declaratie in op eigen AGB-code.

Elke zorgaanbieder heeft in Dinz Web een eigen administratie. Deze administraties hebben toegang tot het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) van dezelfde cliënt. De administraties kunnen onderling gekoppeld worden, waardoor beiden zorgaanbieders inzage krijgen in dit ECD. Zo kan zorgaanbieder A zien wat zorgaanbieder B gerapporteerd heeft, en welke afspraken met de cliënt zijn ingepland. Als dit niet wenselijk is, kan de toegang tot het ECD worden beperkt of helemaal uitgesloten.