Samenwerken zzp'ers onderlingVoordelen van in Dinz Web samenwerken:
• Elke zzp’er heeft een eigen administratie, waardoor aparte registratie en onafhankelijkheid geborgd blijft;
• Zzp’ers kunnen voor onderlinge samenwerking gebruik maken van de goedgekeurde modelovereenkomst die door Dinz in samenwerking met de belastingdienst is gerealiseerd;
• De zzp’er dient een eigen declaratie in over zijn of haar gewerkte uren, en krijgt deze direct op eigen rekening uitbetaald van de zorgverzekeraar of de cliënt.


Elke zzp’er heeft in Dinz Web een eigen administratie. Deze administraties hebben toegang tot het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) van dezelfde cliënt. De administraties kunnen onderling gekoppeld worden, waardoor beiden zzp’ers inzage krijgen in dit ECD. Zo kan zzp’er A zien wat zzp’er B gerapporteerd heeft, en welke afspraken zzp’er B met de cliënt heeft ingepland. Als dit niet wenselijk is, kan de toegang tot het ECD worden beperkt of helemaal uitgesloten. Beide zzp’ers maken hun eigen afspraken aan met de cliënt, en op basis van deze afspraken wordt de declaratie met één druk op de knop aangemaakt en verzonden naar de zorgverzekeraar. De zzp’ers declareren ieder op hun eigen AGB-code, waardoor de geldstromen zuiver blijven.

Om uit te sluiten dat de zzp’ers een dienstbetrekking hebben met collega zzp’ers of met de cliënt werkt Dinz Web met een modelovereenkomst. Deze modelovereenkomst is opgesteld in samenwerking met en goedgekeurd door de Belastingdienst. Doordat deze tevens dienst doet als zorgovereenkomst wordt de zzp’er werk uit handen genomen. Alle benodigde gegevens worden automatisch afgedrukt op de modelovereenkomst.

Een zzp’er kan cliënten delen met meerdere collega zzp’ers, en daarnaast nog eigen, niet gedeelde cliënten in zorg hebben. Ook kan de zzp’er zijn aangesloten bij een coöperatie. Dinz Web faciliteert al deze vormen tegelijkertijd, zodat de zzp’er optimaal kan samenwerken.

Bekijk ook de andere vormen van samenwerking die we ondersteunen: