Wet langdurige zorg (WLZ)

Met de module WLZ declareer je voor cliënten die vallen onder de Wet langdurige zorg. Je kunt alleen declareren binnen de Wlz als je een contract hebt met het zorgkantoor. Indien je geen contract hebt kunt je de geleverde zorg níét declareren. Er zijn ook cliënten die vanuit de Wlz een Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgen. In dat geval kun je met de module PGB voor deze cliënten in Dinz Web declareren.

Onder de Wet langdurige zorg valt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Verblijf in een zorginstelling valt onder de Wlz, maar bijvoorbeeld ook medische zorg en persoonlijke verzorging en verpleging. Voor cliënten die onder de Wlz vallen wordt persoonlijke verzorging en verpleging niet langer vanuit de ZVW gefinancieerd.

 Met deze module kun je:

  • Rapporteren in een volledig ECD
  • Het volledige declaratieverkeer loopt via VECOZO;
  • VECOZO-berichten ophalen;
  • Wlz-indicaties worden automatisch ingelezen;
  • iWlz berichtenverkeer;
  • Routelijsten maken, bekijken en uitdraaien.

Je kunt met de module de volgende Wlz berichten verzend en/of ontvangen via VECOZO:

  • Indicatie AW33/AW34
  • Aanvang zorg (MAZ) AW35/AW36
  • Mutatie zorg (MUT) AW39/AW310 (ook AAT)
  • Declaratie AW319/AW320